Leverings & Handelsbetingelser
Alle kontrakter/købsaftaler indgås på dansk.
Leveringstiderne varierer noget fra produkt til produkt; se leveringstiden for det enkelte produkt i produktets informationstekst. Generelt gælder nedenstående:
Ved fakta -og prisoplysninger tages der forbehold for trykfejl, leverandørens prisforhøjelser og lagerbeholdning, fejl oplyste tekniske specifikationer m.m. samt for udsolgt.
Samtlige priser er eksklusiv moms. 

1. Leveringstid
Se leveringstiden i det respektive produkts informationstekst. Leveringstiden er normalt 1-3 eller 4-6 arbejdsdage fra bestillingsdatoen; se info på det pågældende produkt.
Den kortere leveringstid gælder for produkter, som vi har på lager. Produkter, som skal produceres, tager yderligere nogle dage at levere. Hvis produkter du vil bestille har forskellig leveringstid og du ønsker varerne med den korte leveringstid først, bør du lave to separate bestillinger.  

Ved evt. Forsinkelse af leverance meddeles du via e-mail eller på det oplyste tlf nummer.
 
2. Bekræftelse
Når vi har modtaget din bestilling sender vi umiddelbart en bekræftelse via e-mail med information om din ordre.
Bemærk at vi ikke opbevarer oplysningerne om din ordre på en måde, som gør at du senere kan rekvirere en kopi af din ordrebekræftelse. Husk derfor at gemme den, som du modtager pr. mail, umiddelbart efter at aftalen er indgået.
 
Dine varer får du direkte leveret på adressen, som er oplyst under kundestamdata.

3. Transport
Hvis varen beskadiges eller forsvinder under transporten er AHS PARTS betalingsansvarlig. Du skal dog give vores kundeservice besked indenfor 14 dage. Ved evt. tvist vedrørende manglende returforsendelser skal kunden kunne opvise kvittering fra Post Danmark med pakkenummer eller track and tracenummer.
Hvis varen beskadiges eller forsvinder når du returnerer den er du betalingsansvarlig.
Hvis vi får en pakke retur, hvor portoen ikke er betalt, forbeholder vi os retten til at debitere dig for samtlige omkostninger, som opstår i forbindelse med en sådan returforsendelse.
 
4. Fortrydelsesret
De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor De har fået varen leveret.
De har forud for Deres bestilling modtaget oplysning om denne fortrydelsesret samt oplysninger om AHS PARTS..
Hvis De ikke har modtaget disse oplysninger, løber fortrydelsesfristen ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, De har modtaget varen. Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger forud for bestillingen, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.
Ønsker De at gøre brug af fortrydelsesretten, skal De inden udløbet af fortrydelsesfristen tilbagesende eller tilbagelevere varen til nedenstående adresse.

AHS PARTS
Thorsvej 3
8722 Hedensted

Vi rekommander dog at De for deres egen sikkerheds skyld kontakter AHS PARTS for derigennem at få bekræftet at retursagen godkendes.
 
Det er tilstrækkeligt, at De inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til AHS PARTS

Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. gemme kvitteringen for, at De har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. De betaler selv for omkostninger forbundet med tilbagelevering af varen.
De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset mv.
Fortrydelsesretten bortfalder, hvis forseglingen brydes. Den returnerede vare skal være ubrugt og returneret i produktets originalforpakning.
Plombering eller beskyttelsesplastik skal være ubrudt.
Returner varerne sammen med fakturaen (eller en kopi af fakturaens, for- og bagside).

5. Reklamation & retur
Du har 24 måneders reklamationsret.

Du bedes ved modtagelsen af varen undersøge denne for eventuelle fejl og mangler. Skulle du få en mangelfuld eller fejlleveret vare bedes de kontakte AHS PARTS hurtigst muligt efter konstateringen heraf. Vi tager imod fejlanmeldelsen og sender dig en frankeret returetiket. Send varen tilbage i samme tilstand som du modtog den i og vedlæg en skades- eller fejlanmeldelse. Vi sender dig derefter en fejlfri respektive korrekt vare. Den fejlleverede vare skal være i ubrugt og uskadet stand i varens originalforpakning (plombering og beskyttelsesplastik må ikke være brudt).
Returner varen sammen med fakturaen (eller en kopi af denne, både for- og bagside). Udfyld årsagen til returen på fakturaens bagside.

Varen skal returneres med track and trace sporing til følgende adresse:

AHS PARTS
Thorsvej 3
8722 Hedensted

OBS! Vi anbefaler dog at De for deres egen sikkerheds skyld kontakter AHS PARTS for at derigennem få bekræftet at retursagen godkendes, samt for at få tilsendt retur anvisninger og fragtdokumenter.
Returneres der ikke efter gældende forskrifter, kan vi ikke godkende din reklamationsret og vil af denne årsag returnere varen til dig.
8.2 Fejl under garanti tiden.
Vi garanterer at de varer du har bestilt er fri for produktionsfejl i 1 år, eller under den garantiperiode som gæller for dit produkt, fra leverance.
Garantien gælder ikke for fejl som opstår ved eller efter egen forandring af produktets funktion og udseende. Garantien gælder heller ikke ved ydre påvirkning af produktet, som f.eks. skader i forbindelse tab og fugtskader. For mere specifik information om dit produkts garanti. Venligst se brugsanvisningen til produktet.

6. Jura
Tvist i forbindelse med disse vilkår skal afgøres iht. dansk lovgivning.
AHS PARTS følger det danske forbrugerråds anbefalinger.